Zoals iedereen waarschijnlijk weet is er een wet voor alles.
vind je de nieuwe wet op dierenwelzijn.
Wat het houden van dieren begint het met de .
Nutig eens te lezen. Naar volgende hoofdstukken gaat onze aandacht het meest.
Hoofdstuk 2: houden van dieren, de verzorging ervan en of dat er een erkenning nodig is. Dit is het geval voor o.a. kattenkwekerijen.
Hoofdstuk 3: de handel in dieren, verbod om advertenties te plaatsen tenzij onder bepaalde voorwaarden. Het behandeld ook het verbod om katten te verhandelen op o.a. tentoonstellingen. Over dit hoofdstuk is ook meer te lezen

Erkenning van instellingen voor het kweken van katten.
Voor kattenkwekerijen (hobby en andere) is dit welk een vorig KB vervangt over de erkenningsvoorwaarden en voorwaarden inzake verhandeling van dieren.
Een volledig overzicht vinden we op de site van

Hieronder vind je enkele documenten die wij hebben bekomen aangaande een aanvraag.


Aanvraag van de erkenning enkel cattery.
Aanvraag Cattery en winkel of pension enz
Contract dat u dient af te sluiten met een dierenarts
Steekfiche voor de inventaris van de vrouwelijk fokdieren.
Steekfiche van de worpen
Garantiecertificaat dat u verplicht dient te gebruiken.

(www.vladiver.be)

Voor alle info over het dierenpaspoort kunt u terecht bij:

FOD Volksgezondheid
Dienst Dierenwelzijn
Eurostation - blok II
Victor Hortaplein 40 - bus 10
1060 Brussel
tel. 02 524 74 11
fax 02 524 74 48

We worden verondersteld de Wet te kennen, maar deze vinden is een andere zaak.
Na lang en ver zoeken hebben we toch de 2 belangrijkste wetteksten gevonden en willen u het zoekwerk besparen.
vervalt door nieuwe wet 01/04/2009 vervalt door nieuwe wet 01/04/2009